Srpska Vojvodina

Српска Војводина и Бахова Војводина

Српска Војводина и Бахова Војводина   Аутор: др Милош Савин, историчар   Почетком револуционарних збивања на подручју Војводине (Јужне Угарске), након…

Револуција 1848. и проглашење Српске Војводине

                      Револуција 1848. и проглашење Српске Војводине   Аутор: др Милош Савин   Током столећа које је претходило револуционарним збивањима 1848/9.