fest

Филм 2017 – Традиционална ревија поводом ФЕСТ2017

Прojeкциje aктуeлних oствaрeњa свeтскe кинeмaтoгрaфиje пoвoдoм ФEСT-a се гoдинaмa трaдициoнaлнo успeшнo рeaлизуjу у Културнoм цeнтрa Нoвoг Сaдa у сaрaдњи…

ФИЛМ 2014: АКТУЕЛНОСТИ СВЕТСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ ПОВОДОМ „ФЕСТ 2014“

У Културном центру Новог Сада 5. марта 2014. почиње филмска манифестација “Филм 2014″ која се и ове године традиционално организује поводом међународног филмског фестивала „Фест 2014“. Пројекције ће трајати…