Tribina “Slobodan Jovanović i politička modernizacija Srbije” 11. decembra u Klubu “Tribina mladih”

Tip najave: Tribine
Datum: 11/12/2017 Do: 11/12/2017
Vreme: 18:00
Lokacija: Tribina mladih

Tribina “Slobodan Jovanović i politička modernizacija Srbije”  biće održana u ponedeljak 11. decembra sa početkom u 18 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je prof. dr Ljubiša Despotović.

 

 U predavanju će politička modernizacija Srbije devetnaestog veka biti sagledana kroz impresivni naučni opus Slobodana Jovanovića. Politička modernizacija Srbije odvijala se u kontekstu borbe za sticanje nacionalne nezavisnosti i borbe za njen preobražaj u moderno građansko društvo. U tom kontekstu odvijali su se svi krucijalni procesi političke modernizacije, kao i borbe za proširenje njenih demokratskih kapaciteta.

Tokovi političke modernizacije Srbije devetnaestog veka, posmatrani su u kontekstu jednog impresivnog naučnog dela, kakvo je delo Slobodana Jovanovića.

Nastojaćemo  da pokažemo kako Jovanovićevo delo  ima složenu metodološku strukturu, koja je proizvod njegovog modernog teorijskog pristupa, kao i to da se on može analizirati i tumačiti u sklopu teorija o modernizaciji kao opšteg eksplikativnog okvira, a posebno u ključu političke modernizacije, kao njenom posebnom teorijskom segmentu.

Tags: