event_note Izložba
10.09.2013 - 19.09.2013 access_time 20 sati

Sibila Petenji Arbutina i Jelena Kovačević Vorgučin – „Mind TV“ , fotografije

location_on Tribina mladih
event_note Izložba
10.09.2013 - 19.09.2013 access_time 20 sati

Sibila Petenji Arbutina i Jelena Kovačević Vorgučin – „Mind TV“ , fotografije

location_on Tribina mladih

fotoReč autora

„Cilj nam je da projektom Mind TV ukažemo na potrebu medijskog opismenjavanja roditelja/staratelja dece, kao i da nateramo na razmišljanje o postojanju televizije kao medija koji može da u razvoju deteta ostavi snažne posledice ukoliko se ne konzumira kontrolisano.

Fotografsku sliku koristimo kao sredstvo u neposrednom prenošenju poruke i uspostavljanja dijaloga.

Motiv na fotografijama, deca, su posrednici između umetnika i publike, u ovom slučaju roditelja/staratelja.

Krupnim kadrom lica snimljenog en face stavljamo u fokus interesovanja zamrznuti izraz dečijeg lica. Pokazujemo hipnotički efekat koji televizijski program vrši na dete, kao i potpunu odsutnost iz realnosti. Ona su sabijena, zarobljena u četvrtasti kadar. Unutar njega nemaju prostora oko sebe, čime sugerišemo nemogućnost slobodnog kretanja i mišljenja, i naglašavamo da lako mogu da postanu televizijski, medijski robovi. Krupnim kadrom i sabijanjem u format, pažnju usmeravamo na centralni deo lica, sa akcentom na očima. Pogled nije usmeren direktno ka foto aparatu – posmatraču, već negde u daljini, iznad kamere. Čini nam se da deca gledaju kroz nas čime pokazujemo njuhovu izolovanost od realnog sveta kao i odsutnost emocija prema spoljnom svetu dok gledaju televiziju.

Printovi 1×1m, podsećaju na plakate. Skretanje pažnje pojačavamo upotrebom slogana MIND TV, ATTENTION TV, COMMUNICATE TV, TALK TV, SEE TV, WATCH TV…“

 

Jelena Kovačević Vorgučin

Rođena 1975. u Novom Sadu

Diplomirala 1998. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo sa tehnologijom. Magistrirala 2003. god. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na smeru za fotografiju, mentor profesor Branimir Karanović

Zaposlena kao docent na Akademiji umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu i predaje u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu (spoljni saradnik), na grafičkom odseku, smer primenjena fotografija

Imala je devet samostalnih izložbi i učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Sa svojim istraživačkim radovima učestvovala na međunarodnim konferencijama. Živi u Novom Sadu.

 

Sibila Petenji Arbutina

Rođena 1976. u Novom Sadu. Završila gimnaziju Svetozar Marković, a potom 1999. godine diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek grafike kod prof. Milana Stanojeva.

2004. magistrirala na istom odseku.

Ovo joj je trinaesta samostalna izložba. Učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Sa svojim istraživačkim radovima učestvovala na sedam međunarodnih konferencija.

Dobitnik nagrade za grafiku kao najbolji student 1999. god. i otkupne nagrade „YU PALETA MLADIH“ u Vrbasu.

Član ULUV-a od 2000. god, od 2003. god. udruženja umetnika „Car Konstantin“ u Nišu i član „Likovni krug“ u Novom Sadu.

Zaposlena je u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao predavač, i rukovodilac studijskog programa Primenjena fotografija. Bavi se grafikom, crtanjem ,fotografijom i slikanjem. Živi u Novom Sadu.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja