Izložba radova „Iseci, pa nalepi“

20/04/2017

Izložba radova Iseci, pa nalepi čiji su autori: Sanja Anđelković, Stefan Jovanović i Andrea Palašti, biće otvorena u ponedeljak, 24. aprila u 20 časova, u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Izložbu možete pogledati do 6. maja, radnim danima od 10 do 20 časova i subotom od 10 do 13 časova.

O izložbi

Izložba Iseci, pa nalepi predstavlja radove troje umetnika, čija se istraživanja baziraju na aproprijaciji i kolažiranju različitih vizuelnih formi. Pojam aproprijacije u domenu istorije umetnosti ukazuje na situaciju u kojoj neko umetničko delo usvaja, prisvaja i izlaže izvesne elemente nekog drugog predmeta. Ovakav čin premeštanja vizuelnog elementa iz jednog konteksta u drugi može se povezati i sa kolažnom tehnikom, u kojoj se kroz postupak izdvajanja elemenata, te ponovnim spajanjem u novu celinu menja vizuelni izgled ali i značenje same slike kao celine.

Koristeći se strategijama kolažiranja, montažom i rekonstrukcijom zatečenih/nađenih predmeta (slika!), predstavljeni radovi ukazuju na različite funkcije kolaža koja se ogleda u tehničkom i konceptualnom pristupu materijalu. Tehnički, odnosno formalni pristup materijalu, koristi kolažni element u rešavanju autonomne likovne strukture, dok konceptualni pristup naglasak stavlja na kolaž, kao oblik proizvodnje značenja unutar prostora umetnosti i kulture/društva (Šuvaković).

U tom svetlu, intervenišući (kolažirajući) unutar već postojećih vizuelnih oblika, predstavljeni umetnici zapravu seku – spajaju – lepe različite likovne i kulturološke procese. Oni ukazuju na jedan analitički metod rada u kojem se povezuju različiti kulturološki artefakti čija se predodređena značenja usmeravaju, menjaju i transformišu u zavisnosti od intervencije autora: (I) kolažno-montažnim stvaranjem interaktivnog fotoobjekta (Anđelković); (II) reformulacijom likovnosti kolažnom intervencijom različitih vizuelnih izvora (Jovanović); (III) dokumentovanjem, arhiviranjem i rekonsturukcijom svakodnevnih zbirki predmeta (Palašti).

Na taj način, proizvodeći različite objekte – kolaže, asamblaže, grafike, arhive – izložba Iseci pa nalepi, zapravo ukazuje na stvaranje svojevrsne vizuelne metafore, kao i na performativnu prirodu vizulenog materijala ali i same umetnosti, na njenu neodredivost značenja, kao i na mogućnost konstantnog izvođenja različitih i novih (likovnih) značenja.

O autorima

Sanja Anđelković (1991) je studentkinja druge godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na Katedri za Nove likovne medije. Bavi se vizuelnim i tekstualnim istraživanjima u domenu dokumentarnih praksi u kojoj razmatra svoju poziciju u sistemu rodnih, političkih, društvenih uloga ili traumatičnih momenata lične biografije. Izložbe i projekti: Svedočanstvo: Istina ili Politika, projekat CZKD, MSUB i Učitelj neznalica i njegovi komiteti (2017); Exhale Exile, Novi Sad (2016); Experimental superstars, Festival eksperimentalnog filma, Novi Sad (2016); Organi i organizmi, Muzej savremene umetnosti Vojvodine (2016); Literature in Transit, TILF, Tirana internacionalni festival književnosti (2015); Društveno-politički angažovana likovna radionica sa osobama sa invaliditetom, Novi Sad (2015); Prayer for the unborn child, u saradnji sa Liv Holmberg (2013); Truth is Concrete, Grac, Austrija, Steirischer Herbst (2012).

Stefan Jovanović (1994), vizuelni umetnik, trenutno student četvrte godine Akademije umetnosti u Novom Sadu na katedri za Nove likovne medije. Bavi se fotografijom u kojem akcenat stavlja na istraživanje likovnih i prostornih odnosa urbanog pejzaža, kao i odnosima slike, pokreta i zvuka unutar novomedijske umetnosti. Od 2014. godine izlaže i sarađuje sa različitim umetnicima i umetničkim inicijatavama kao što su ULICE fotografija, Projekat Nula, WDWRM. Samostalna izložba: „Elan”, (sa Barbarom Jovanović), Galerija Partizan, Šok zadruga, Novi Sad/Petrovaradin (2016). Kolektivne izložbe – izbor: Organi i organizmi, Muzej savremene umetnosti Novi Sad (2016); LINIJA, Kulturforum, Beograd (2016); Projekat Razlike, KC Fabrika, Novi Sad (2016); PDP conference, KC Fabrika, Novi Sad (2015); Internacionalni Festival kratkog filma „SHORTZ”, Muzej savremene umetnosti Novi Sad (2015/2016); ULICE fotografija, Dev9t festival, Beograd (2015); ZBIR „AUTHORSˮ, Sombor (2015); Likovni Departman, SKCNS „Fabrikaˮ, Novi Sad (2015); „Post – Digitalˮ exhibition, Plovdiv, Bugarska (2015).

Andrea Palašti (1984) diplomirala je Fotografiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Njeno stvaralaštvo prevazilazi umetničke i kustoske granice u kojima akcenat stavlja na pitanja kulturne geografije i svakodnevnog života. Dobitnica je nagrade 54. Oktobarskog salona u Beogradu 2013. godine. Značajnije izložbe i projekti: Kućne vežbe, Artget galerija, KCB, Beograd (2017); Šok galerija Partizan: Izlagački praktikum, u saradnji sa studentima katedre za Nove likovne medije (2016) Different Worlds/Young Contemporary Photograpxy from CoyEast, Galerija Photon, Beč, Austria (2016); Dig whare you stand project space uqbar, Berlin, Nemačka; Photonic Moments – Mesec fotografije: Evening Projections; ZRC Atrium, Ljubljana, Slovenija (2016); Muzej železnice Srbije, Departman želetničke fotografije, sa Sanjom Anđelković i Stefanom Jovanovićem, u sklopu 20. Salona Arhitekture, Železnička stanica, Novi Sad (2016); Bühnenbilder, Galerija Menjačnica, Goethe – Institut Belgrad, Beograd (2016); CLOSE UP&BLOW UP: Rekonstrukcija fotografske slike, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Srbija (2013).

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja