Ko je ko

Bojan Panaotović, direktor i glavni i odgovorni urednik

tel. 021 520 444 e. pošta: direktor@kcns.org.rs

Biografiju direktora možete pročitati ovde

Sunčica Marković, pomoćnik direktora

tel. 021 528 972 e. pošta: suncica.markovic@kcns.org.rs

Biografiju pomoćnika direktora možete pročitati ovde

Redakcija filmskog programa

Đorđe Kaćanski, urednik filmskog programa i festivala Euro-in film

tel. 021 528 346 e. pošta: filmkcns@gmail.com

Redakcija scenskog programa

Simon Grabovac, urednik scenskog programa i Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra

tel. 021 423 770  e. pošta: infantfestival@gmail.com, simon.grabovac@kcns.org.rs

Izdavačka delatnost

Alen Bešić, urednik časopisa za književnost i teoriju “POLJA”     

tel. 021 524 584  e. pošta: casopispolja@gmail.com ; polja@neobee.net

Redakcija govornog programa

Nedeljko Mamula, urednik književnog programa

tel. 021 524 584  e. pošta: kckultura@gmail.com; tribine@kcns.org.rs

Đorđo Sladoje, urednik govornog programa

tel. 021 524 584

Američki kutak ( Petra Drapšina 3)

Milica Rašković, šef odeljenja multimedijalnih i multijezičkih projekata   

 tel. 021 4722 840 e. pošta: novisad@americancorners.rs

Redakcija likovnog programa

Tatjana Novaković Ostojić, urednik likovnog programa u galeriji Likovni salon

tel. 021 529 235  e. pošta: lskcns@gmail.com

Maja Erdeljanin, urednik programa u Malom likovnom salonu

tel. 021 525 120  e. pošta: maja.erdeljanin@kcns.org.rs, mls@kcns.org.rs

Redakcija muzičkog programa

Vesna Kaćanski, urednik muzičkog programa i Novosadskog džez festivala

tel. 021 527 852  e. pošta:  vesna.kacanski@kcns.org.rs, music@kcns.org.rs

Dizajner

Ksenija Čobanović 

tel. 021 522-736  e. pošta: ksenija.cobanovic@kcns.org.rs

Marketing

mr Mirsad Avdić, marketing menadžer 

 tel. 021 528 972 e. pošta: mirsad.avdic.ns@gmail.com, mirsad.avdic@kcns.org.rs

Sekretar Kulturnog centra

Snežana Komar     

tel. 021 528 972  e. pošta: snezanakomar@yahoo.com

Odnosi s javnošću

msr Miljana Kozarov

šef PR službe KCNS- a

tel. 021 528 972

e. pošta: press@kcns.org.rs, presskcns@gmail.com ,  miljana.kozarov@kcns.org.rs

Autori tekstova, autori izveštaja sa događaja u organizaciji KCNS-a, korektura i obrada tekstova, odabir fotografija, vođenje društvenih mreža KCNS-a, praćenje i uređivanje youtube kanala, uređivanje sajtova….

  1. dr Dunja Demirović
  2. Maja Kovačević
  3. Ljiljana Dragosavljević Savin
  4. Tijana Simić
  5. Marija Stojković
  6. Bogdan Kukić
  7. Nataša Ristić
  8. Tatjana Pivnički Drinić

Zvanični snimatelj: Slavko Pavlović

Zvanični fotograf: Milica Stojanac 

Organizacija

msr Tijana Aćimovićglavni organizator

Vasa Timotijević, organizator složenih programskih struktura

tel. 021 528 972  e. pošta: smvasa@hotmail.com

Zoran Dokić, koordinator tehničke realizacije   

tel. 021 527 852  e. pošta: dokiczoran@yahoo.com

Programske službe

Sibina Rukavina, sekretar programa     

tel. 021 528 972  e. pošta: sibinans@gmail.com

Milja Petrović, sekretar redakcije časopisa ‘POLJA’   

 tel. 021 528 972  e. pošta: casopispolja@gmail.com

Javne nabavke

Milan Martinović,  službenik za javne nabavke  

tel. 021 522 736

Administracija

Aleksandra Spasojević, šef računovodstva   

Violeta Petrović, blagajnik

Vukosava Lončar, knjigovođa 

tel. 021 525 539  e. pošta: racunovodstvo@kcns.org.rs ; sanja.spasojevic@kcns.org.rs

Upravni odbor  KCNS

predsednik Upravnog odbora KCNS – Davor Pereula

članovi Upravnog odbora KCNS– Mirela Novaković, Dane Tabš, Lenka Erdelj, Jelena Bižić, Ksenija Čobanović, Snežana Komar

Nadzorni odbor KCNS

predsednik Nadzornog odbora KCNS – Nemanja Novaković

članovi Nadzornog odbora KCNS – Vesna Babić, Zoran Dokić