Nasleđe nacije 2016

Spadok Nacії

Dokumentarni
19. maj. 20:00
din
Film sadrži etnografske podatke o košulji višivanka, verovanjima i tradicijama vezanim za nju, kao i pričama ljudi koje pokazuju da višivanka nije običan predmet, nego mnogo više od toga – simbol, koji se očuvao i koji se prenosi sa generacije na generaciju. Film prepliće prošlost višivanke sa istorijskim podacima, posebno iz perioda kada je ovakva košulja u kući bila potvrda opasnih ideoloških uverenja.
Režiser:
Oleksandr Tkačuk
Scenarista:
Lesя Voronюk
Glumci:
Trajanje:
90 min
Zemlja porekla:
Ukrajina