BOLEST I OZDRAVLJENJE BUDE BRAKUSA 1980

Dokumentarni
8. feby. 19:00
din
Protagonisti ove doku-drame su stari seljaci naseljeni u Banatu nakon Prvog Svetskog rata, 1922. godine. Drama se fokusira na nekoliko važnih događaja u njihovim životima. Hraneći bika, Buda Brakus doživljava ozbiljnu povredu, odveden je u bolnicu na operaciju. Tokom oporavka posećuju ga stari drugovi sa kojima evocira uspomene iz Prvog Svetskog rata. Seća se ranjavanja, boravka u stacionaru u Bizerti, prelaska preko Albanije, vremena provedenog u Americi 1910. godine. U ovim segmentima korišteni su arhivski materijali. Brakus odlazi u banju gde sreće ljude iz starije generacije radnika Mađara. U vreme kada se Brakus doselio u Vojvodinu, oni su uglavnom radili po mlinovima ili su kao zidari pomagali novopridošlicama u izgradnji kuća. Impresivna životna iskustva svih protagonista utkana su u živopisne scene i mudre priče, te se njihovi iskazi pretvaraju u spontana svedočanstva o sudbinama ljudi ovog regiona.
Režiser:
Želimir Žilnik
Scenarista:
Želimir Žilnik
Glumci:
Bude Brakus, Spasoje Ilić, Rade Kantar, Ćetko Obradović
Trajanje:
98 min
Zemlja porekla:
SFRJ