Alentežo, Alentežo 2014

Alentejo, Alentejo

Dokumentarni
23. maj. 19:00
200 din
Dokumentaristički Ovo je film o tradicionalnoj portugalskoj pesmi ili vrsti polifonog pevanja iz Alenteža sa juga Portugalije, cante alentejano, koje je pored fada, uvršteno na listu svetske nematerijalne kulturne baštine. Tekstovi pesama istražuju tradicionalne teme poput života na selu, prirode, ljubavi, materinstva i religije i promena u kulturnom i društvenom kontekstu. Cante je fundamentalni aspekt društvenog života širom Alentežo zajednice, prožimajući društveno okupljanje, kako javnih tako i privatnih prostora, i predstavlja otelovljenje snažnog osećaja identiteta i pripadnosti. Takođe, pojačava dijalog različitih generacija, rodova i pojedinaca iz različitih sredina, čime doprinosi socijalnoj koheziji.
Režiser:
Sérgio Tréfaut
Scenaristi:
Glumci:
Trajanje:
98 min
Zemlja porekla:
Portugal