Neki bolji svet (Nagrađen film Međunarodnog festivala o invaliditetu) 2016

A better world (SEIZE THIS DAY WITH ME / SEIZE FILM)

Dokumentarni
11. dec. 17:00
din
Film je nastao kao produkt projekta „Umetnost ruši zidove 5“ Udruženja distrofičara južnobačkog okruga a nakon obuke iz osnova filmskog jezika. Autor, kroz sopstveno iskustvo ukazuje na značaj personalne asistencije i potrebu sistemskog rešenja obezbeđivanja personalne asistencije.
Režiser:
Miodrag Petrović
Scenaristi:
Glumci:
Trajanje:
11 min
Zemlja porekla:
Srbija