Redakcije

redakcija likovnog programa

TATJANA NOVAKOVIĆ OSTOJIĆ – urednik likovog programa i urednik programa u Likovnom salonu tel. (021) 529 235…..imejl: likovni.salon@kcns.org.rs KSENIJA ČOBANOVIĆ – dizajner i urednik likovnog programa u Klubu „Tribina mladih“ tel. (021) 528-972…..imejl: ksenija.cobanovic@kcns.org.rs MAJA ERDELJANIN, urednik programa u Malom likovnom salonu Mali likovni salon – tel. (021) 525 120…..imejl: maja.erdeljanin@kcns.org.rs, mls@kcns.org.rs

redakcija književnog programa

NEDELJKO MAMULA– urednik književnog programa tel. (021) 524-584…..imejl: kckultura@gmail.com, tribine@kcns.org.rs

urednik govornog programa

ĐORĐE SLADOJE– urednik govornog programa tel. (021) 524-584

izdavačka delatnost

ALEN BEŠIĆ– urednik Časopisa za književnost i umetnost POLJA tel. (021) 524-584…..imejl: casopispolja@gmail.com, polja@neobee.net

redakcija muzičkog programa

VESNA KAĆANSKI– urednik muzičkog programa i Novosadskog Džez Festivala tel. (021) 527-852…..imejl: music@kcns.org.rs , vesna.kacanski@kcns.org.rs, jazzlitt@eunet.rs

redakcija scenskog programa

SIMON GRABOVAC– urednik scenskog programa i Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra – INFANT tel. (021) 423-770 …..imejl: infantfestival@gmail.com, simon.grabovac@kcns.org.rs

redakcija filmskog programa

ĐORĐE KAĆANSKI – urednik filmskog programa i festivala evropskog filma EURO-IN FILM tel. (021) 528-346…..imejl: filmkcns@gmail.com