Програм рада и развоја Културног центра Новог Сада за мандатни период од четири године

РАЗВИЈАЊЕ ПОЗИТИВНОГ ИМИЏА И ОТВОРЕНОСТИ УСТАНОВЕ

Узимајући у обзир чињеницу из блиске прошлости везане за рад и односе са културним и друштвеним окружењем Културног центра, сматрам да је од велике важности и посебног значаја у наредном четворогодишњем периоду развијати позитиван имиџ ове установе и то не само у погледу ПР-а, већ кроз концепт суштинске отворености, комуникативности и спремности на сарадњу и кооперативност са свим релевантним чиниоцима који су важни за рад Културног центра или му гравитирају, а то су грађани Новог Сада, Србије и шире од тога, уметници и културно-уметничка удружења, амбасаде и њихови функционери задужени за културу, градске структуре, покрајинске и републичке власти, невладине организације, културне институције и медији. Концепт као и конкретни програмски садржаји у оквиру Културног центра треба да преносе дух помирења, отворености, флексибилности, сарадње и транспарентности, а никако откопавања ратних секира, свадљивости и гледања преко нишана са било којим појединцем, институцијом или друштвеном групом.

НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СЕЋАЊА

Један од камена темељаца и базичних програмских тачака рада Културног центра Новог Сада треба да буде неговање културе сећања као једне од кључних вредносних обележја сваког озбиљног народа и сваке озбиљне државе у Европи и свету. Култура сећања као вредност не односи се само на већински народ у Србији већ и на све грађане који живе у Србији, Војводини и Новом Саду и подједнако је важно за све житеље наше заједнице да се кроз конкретне културне и уметничке програме подсете на мрачне и славне етапе и догађаје наше прошлости. Активно учествовање Културног центра у обележавању Новосадске рације добар је пример с чијом праксом треба наставити и убудуће, а који све грађане Новог Сада подсећа шта нам се више никад не сме поновити без обзира да ли смо били жртве или џелати.

НЕГОВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Време глобализације које меље, униформише и прождире многе особености читавих континената, раса, држава, нација па и култура, нагони сваку озбиљну државу и њене институције да уложе огроман напор како би покушали да сачувају сопствене културне специфичности, особености као и културну баштину наслеђену од предака. Само очуване и препознатљиве националне културе могу творити мултикултуралност и интеркултуралност. Зато предлажем да наредни четворогодишњи план рада Културног центра Новог Сада предвиди афирмацију културних садржаја и културне понуде из српске културне традиције и баштине као и дела из садашњег времена која афирмишу српску националну културу.

ИЗРАЖЕНИ СЕНЗИБИЛИТЕТ ЗА КУЛТУРНУ ПОНУДУ И КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Сувишно је напомињати да је Нови Сад град суживота различитих нација и град који су одувек бојили мултинационалност, мултиконфесионалност и прожимање сваковрсних различитости које увек треба да дају нови квалитет на свим друштвеним пољима па тако и у култури. Имајући све ово у виду, предлажем да наредни четворогодишњи план рада Културног центра обухвати широм отворена врата и активну подршку представницима свих мањинских установа, културно-уметничких друштава и појединаца који буду исказивали жељу и вољу да достигнућа сопствене културе представе грађанима Новог Сада и читаве јавности. Актуелна пракса Културног центра управо обухвата поменуте принципе и у том смеру треба наставити и у наредном периоду.

ОД НАЦИОНАЛНОГ КА КОСМОПОЛИТСКОМ

Програмски садржаји и конкретна културно-уметничка понуда у КЦНС треба да буде таква да обухвати најширу лепезу која ће се кретати од националног и традиционалног па до универзалног, савременог и космополитског. Квалитет програма о којем најпре треба да одлучују компетентни уредници и запослени културни делатници у самој установи никад не сме да потисне друге, изванкултурне утицаје. Уметност и култура су те гране друштвене делатности које треба да сведоче и представе грађанима да национално и традиционално схваћено на прави начин никада не сме и не може бити у сукобу са универзалним и космополитским.

АКТИВНА ПОДРШКА И ШИРОМ ОТВОРЕНА ВРАТА РЕЛИГИЈСКИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА У ЦИЉУ РАЗВИЈАЊА ВЕРСКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ И МУЛТИКОНФЕСИОНАЛНОГ ДРУШТВА

Културни Центар Новог Сада, поштујући чињеницу да живимо у секуларном друштву где је црква одвојена од државе, у сваком тренутку треба да држи отворена врата за представнике свих релевантних религијских заједница које делују на географском и духовном простору Републике Србије. Све релевантне верске заједнице које се обрате Културном центру са жељом да креирају одређене програме треба да буду уважене у складу са могућностима и капацитетима Културног центра.

АКТИВНА САРАДЊА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА АМБАСАДА У СРБИЈИ

Актуелна, позитивна пракса Културног центра је таква да подразумева живу и континуирану сарадњу са многим амбасадама, амбасадорима и њиховим представницима за културу. На овај начин остварује се изузетно значајна и квалитетна сарадња која производи добре дипломатске и културне ефекте за Нови Сад и Србију с једне и драматично обогаћују културну понуду за наше грађане с друге стране. Праксу активне и конкретне сарадње са страним амбасадама у Србији, а посебно њиховим службама задуженим за културу, треба наставити и у наредном периоду.

ПОДРШКА ПРОГРАМИМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КОЈИ СУ ВЕЋ ПОСТАЛИ ДЕО ТРАДИЦИЈЕ КАКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ТАКО И ГРАДА НОВОГ САДА

Широј јавност познато је да поједини програми и фестивали попут ИНФАНТ-а, Новосадског џез фестивала, Антићевих дана итд. представљају део традиције не само Културног центра већ и Града Новог Сада а могло би се рећи и Покрајине и читаве Србије. Сходно томе, у наредном четворогодишњем периоду, подржаћу све програме и фестивале који су издржали пробу времена и дали значајан допринос домаћој и међународној култури.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КАО МЕСТО ЈАВНЕ ДЕБАТЕ И РАЗМЕНЕ МИШЉЕЊА

Културни центар Новог Сада у наредном четворогодишњем периоду треба да буде један од центара у којима ће се покретати јавне дебате о темама којима је бременито наше друштво. Овај дијалог мора подразумевати дух толеранције, размену мишљења, аргументацију и изношење конкретних предлога доносиоцима одлука и то без дневно-политичких елемената и страначког маркетинга, а уз заступљеност различитих ставова и погледа. Зато предлажем одржавање трибина о актуелним друштвеним и културолошким темама на месечном нивоу. Сваке године Културни центар Новог сада организоваће Конференцију о регионалној стабилности уз учешће реномираних културолога и историчара из региона, а све са циљем помирења и добросуседским односима.

АКТИВНО ЗАЛАГАЊЕ ЗА ПОВРАТАК МЛАДИХ КУЛТУРИ

Културни центар кроз конкретне програмске садржаје и обраћања јавности путем медија треба да спроводи активно залагање за повратак младих људи вредностима аутентичне културе и уметности.

ЈАВНО ЗАЛАГАЊЕ ЗА ИСТИНСКУ КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ А ПРОТИВ КИЧА И ДЕСТРУКЦИЈЕ

Четворогодишњи период који је пред нама треба да обухвати јавно залагање и едукативне програме који ће бити усмерени на развијање свести младих људи о погубности антикултурних и кич садржаја који прете да потисну здраву и аутентичну културу, као и што богатију и разноврснију понуду која ће привлачити позорност младих.

САРАДЊА И КОНСТРУКТИВНОСТ ПО ПИТАЊУ ЕПК

Уколико Град Нови Сад успе да освоји престижну титулу Европске престонице културе 2021. године, КЦНС ће свакако своје капацитете и ресурсе ставити у службу овог важног догађаја и испољити максималну кооперативност и сарадњу са свим градским и државним установама и чиниоцима који буду учествовали у овом пројекту.

директор Културног центра Новог Сада
Бојан Панаотовић, дипломирани професор социологије