The importans of the Latin factor in jazz music – Важност латино фактора у џез музици

Тип најаве: Предавања
Датум: 14/11/2014 До: 14/11/2014
Време: 18 часова
Локација: Трибина младих