Мирослав Карловић, бубњеви

query_builder

 

Мирослав Карловић – магистрирао је на одсеку за џез удараљке на Музичкој академији у Грацу 1980. године. Од тада до данас је сарађивао са многим домаћим и међународним ансамблима у области џез, класичне и савремене музике (Ансамбл Т. Јанше, И. Швагера, А. Дујина, М. Петровића, В. Маричића, Елите Jazzcal џез оркестра РТС – РТВ Београда, РТВ Загреба, Новог Сада, Љубљане, Сарајева и Будимпеште; Београдска филхармонија, Симфонијски оркестар Остраве, Гудачки оркестар Душан Сковран … ).
Дискографија: Pattern T. Janše, Wake up and jazzy групе Jazzy, Паганска трилогија В. Маричића, Jazzcal; дела И. Жебељан – ЗОРА Д, СКОМРАШКА ИГРА, КОЊИ СВЕТОГ МАРКА И ПИКАРСКЕ СЦЕНЕ (у прва три дела направио је редакцију деонице за удараљке). Радио је као професор на одсецима за џез удараљке у Музичкој школи „Корнелије Станковићˮ у Београду, а од 1994. године до данас ради као професор на Факултету музичке ументости у Београду. Био је предавач на 2. Летњoj џез академијi / 2. летњој џез академији Нови Сад – Дортмунд 2011. године.

 

Since graduating from the Department of Jazz Percussions, Music Academy in Graz, in 1980, Miroslav Karlović has been collaborating with a number of domestic and international jazz, classical and contemporary music ensembles (ensembles of T. Janša, I. Švager, A. Dujina, M. Petrovića, V. Maričića, Elite Jazzcal; the Jazz Orchestras of RTS – RTV, Belgrade, RTV Zagreb, Novi Sad, Ljubljana, Sarajevo and Budapest; the Belgrade Philharmonics, the Ostrava Symphony, the String Orchestra “Dušan Skovran”, etc.).

Discography: Pattern of T. Janša, Wake Up and Jazzy of the group Jazzy, Paganska trilogija (Pagan Trilogy) of V. Maričić, Jazzcal; works by I. Žebeljan – ZORA D, SKOMRAŠKA IGRA, KONJI SVETOG MARKA AND PIKARSKE SCENE (in the first three pieces he did the redaction of the percussion section).

Miroslav Karlović has worked as a professor in the Jazz Departments of Music School “Kornelije Stanković” in Belgrade, and since 1994 at the Faculty of Music Art in Belgrade. He was among the teachers at the 1st Summer Jazz Academy Novi Sad – Dortmund in 2011.

 

Остави коментар

comment
Ваша имејл адреса неће бити јасно објављена. Поља која су обавезна обележена су са *
account_circle
email
language